Kramer

Control Systems

จากห้องควบคุมระดับเล็กอย่าง ห้องเรียน ห้องประชุมขนาดเล็ก จนไปถึงห้องความคุมที่มีความสำคัญและมีความกดดันสูงอย่าง War room อุปกรณ์ควบคุมระบบภาพและเสียงของ Kramer ก็จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรื่องที่มีความซับซ้อนมากเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ง่ายขึ้น กับส่วนเติมเต็มที่จะทำให้สินค้า Kramer สามารถใช้ง่ายได้อย่างไม่สะดุด


K-Touch

K−Touch นวัตกรรมของระบบคอนโทรลภายในห้องที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและทำงานบน Cloud

RC-76R

ตัวควบคุมห้องแบบ 6 ปุ่ม

RC-63DLN

ตัวควบคุมห้องแบบ 6 ปุ่ม ที่มาพร้อมกับตัวปรับระดับเสียงและป้ายกำกับ LCD

SL-12

อุปกรณ์ควบคุมระบบภายในห้อง

RC-74DL

ตัวควบคุมห้องแบบ 12 ปุ่ม ที่มาพร้อมกับตัวปรับระดับเสียงและป้ายกำกับ LCD

เพิ่มเพื่อน